TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

ELKONSTRUKTION & AUTOMATION

Utvecklar elkonstruktioner och styrfunktioner från idé till färdig produkt. Allt från konceptgenerering, konstruktion, dimensionering, intrimmning till färdigställande av teknisk dokumentation.

PROJEKT

Driver industri och utvecklingsprojekt från start till mål. Allt från utredningar, förstudier, kostnatsberäkningar, inköp, konstruktion, tillverkning, montage och idrifttagningar till avslut.

MEKANISK KONSTRUKTION

Utvecklar mekaniska konstruktioner från idé till färdig produkt. Allt från konceptgenerering, konstruktion, hållfasthetsberäkning/-analys, optimering till färdigställande av teknisk dokumetation.